Návrh fotovoltickej elektrárne ZDARMA. Vyplňte nezáväzný formulár, na základe ktorého Vám navrhneme elektráreň podľa potreby. 🌞🔌

Dotácia na Fotovoltiku

až do výsky 4025€

Naša Spoločnosť SMsolar s.r.o. patrí medzi oprávnených zhotoviteľov v projekte Zelená domácnostiam.

S príspevkom je spojená nevyhnutá administratíva, ktorú 

VYBAVÍME ZA VÁS

Dotácie z projektu Zelená domácnostiam sú nenávratné príspevky od Európskej únie. Príspevky z časti preplatia zariadenia na obnoviteľné zdroje energie a s tým súvisiace náklady až do 50 % z nákladov na kúpu a inštaláciu zariadenia. Zariadenia na obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú zároveň podporované projektom Zelená domácnostiam sú fotovoltické panely, veterné turbíny, slnečné kolektory, kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet a tepelné čerpadlá.

Príspevok pre rodinný dom - fotovoltické panely

Základná sadzba pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov. V prípade spotreby elektriny vyššej ako 3000 kWh/rok preukázanej faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie bude poskytnutý príspevok 1 kW/500€ za každých 1000 kWh spotreby elektriny, maximálne však 7 kW

maximálny príspevok základnej sadzby 500€ x 7 kW = 3500€

Zvýšením základnej sadzby o 15 % na 575 €/kW budú zvýhodnené domácnosti, ktoré si nechajú nainštalovať v oblastiach s riadením kvality ovzdušia (oblasti označené ako ORKO/Rank 3) bezemisné zariadenie, teda tepelné čerpadlo, slnečný kolektor, fotovoltický panel, veternú turbínu alebo domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá, napríklad kotol na uhlie alebo kotol na biomasu.

maximálny príspevok základná sadzba+zvýhodnenie 15% je 575 € x 7 kW = 4025€

Zoznámte sa s našou spoločnosťou prostredníctvom našej instagramovej stránky smsolar.sk. Prehliadnite si ukážky našich realizovaných montáží solárnych systémov na rodinných domoch, firemných objektoch či rekreačných chatách. Sme hrdí na naše úspechy a veríme, že naše skúsenosti a odborné znalosti vám poskytnú kvalitné a efektívne riešenia v oblasti solárnej energetiky..

smsolar.sk

Solárne systémy na rodinné domy 🏡🔋