Skip to product information
1 of 1

SMsolar

GBO-Aku regulátor

GBO-Aku regulátor

Regular price €335.00
Regular price Sale price €335.00
Sale Sold out
Tax included.

GBO-Aku regulátor s plynulou reguláciou výkonu pre dokonalé využitie elektrickej energie z akejkoľvek fotovoltaickej elektrárne

 

Regulátor "GBO-Aku" je navrhnutý tak, aby dosiahol maximálne možné využitie vlastnej vyrobenej elektriny na miestach s ľubovoľnou fotovoltaickou elektrárňou, ktorej výroba je primárne určená pre priamu spotrebu a to tým že prebytky nespotrebovanej energie automaticky presmeruje na ohrev vody v bojleri/ zásobníku. Môže byť použitý nielen ako wattový router pre elektrárne pripojené k sieti, ale aj ako "vyťažovač" pre hybridné, ostrovné a mikrosieťové elektrárne.

 

 

GBO-Aku regulátor vie pracovať v režime "wattrouter" alebo "vyťažovač". Rozdiel medzi týmito dvoma režimami prevádzky je stručne vysvetlený v nasledujúcej tabuľke:

Režim "Wattrouter"

Režim "vyťažovač"

Ak sa používa:

V miestach, kde sú prietoky do distribučnej siete.
(FVE pripojená k elektrickej sieti, trvalo pracujúca v režime MPPT)

V miestach, kde neexistujú prietoky do distribučnej siete
(ostrovný režim s hybridnou alebo ostrovnou FV elektrárňou, alebo režim on-grid so zákazom prietokov do siete, kde zákaz zabezpečuje menič).

Ako sa tam správa menič:

Z fotovoltaických panelov vyťaží maximum.

Berie z panelov len toľko, aby pokryl okamžitú spotrebu objektu.

Aká je úloha regulátora:

Zachytáva a využíva elektrickú energiu, ktorá by inak unikala do siete.

Prinúti menič aby z fotovoltaických panelov vyťažil maximum.


 

Na prednom paneli "GBO-Aku" má každá svorka okrem svojho označenia tiež malým  písmom uvedené k čomu svorka slúži.

 

Technické parametre: 

 

 

Schéma zapojenia: 

Komunikácia s PC :  

Pre účely konfigurácie parametrov, sledovania nameraných hodnôt v reálnom čase a aktualizácie firmvéru je k dispozícii bezplatný PC-program (pre OS windows98 a novější, teraz aj pre Linux s Wine) na stiahnutie tu GreenBonO_HMI.exe.

Tento program je neustále aktualizovaný, aby vždy zodpovedal všetkým funkciám najnovšieho firmvéru GreenBonO pri zachovaní spätnej kompatibility so všetkými staršími firmvérmi. Preto najmä tí, ktorí prichádzajú do kontaktu s viacerými riadičmi GreenBonO, by si mali pravidelne sťahovať aktualizáciu počítačového programu. Po stiahnutí sa nespustí žiadna inštalácia - stačí rozbaliť kompletný obsah "zip" vrátane hierarchie adresárov do ľubovoľného adresára. (\help musí byť jeho podadresár, inak Pomocník nebude fungovať)

Na stiahnutie: 

 

 

chata View full details